Pyramida - herní plán

 

Tipface hra Pyramida je kvízovou hrou, kde rozhodují pouze schopnosti uživatelů bez prvku náhody. Každý den jsou publikovány otázky z oblasti sportu a každá otázka má jiný časový interval na své zodpovězení. Odpovědi jsou prezentovány formou výběru (a,b,c,d,).

Pyramida je soutěž, která se hraje na určité časové období a na tento počet dní je určena jedna databáze otázek. Každý den má většina uživatelů odlišné otázky, které se vybírají z jedné databáze, ale každý den náhodně.

 

Modelový příklad:

Uživatel X má pro aktuální den vybrané otázky č.355 a č.35, aby se snížilo riziko podvodu ze strany uživatelů a nedocházelo k předávání informací na “otázky” dne v rámci rodiny či jedné domácnosti. Z tohoto důvodu budou uživateli Y na stejný den vypsány otázky č.357 a 358. Otázky jsou vybírány však z jedné databáze a tak i uživatele X čeká během soutěže otázka 357 nebo 358. Nerozhoduje tedy prvek náhody ve výběru otázek. Všichni uživatelé mají stejné otázky a podmínky. Liší se pouze den zobrazení otázky.

 

Každá otázka má na zodpovězení jiný časový interval. Doporučujeme uživatelům, aby odpovídali na otázky při použití stolního počítače či notebooku pomocí wifi, protože nestálé připojení či mobilní zařízení s kombinací mobilních dat může ovlivnit časový interval na zodpovězení otázky. V tomto případě nemůže Tipface do průběhu soutěže zasahovat.

 

Návod a pravidla:

  1. každý den jsou vypsány různé otázky z oblasti sportu.
  2. za správné zodpovězení otázky získá uživatel bod v žebříčku zobrazeném na pravé straně stránky.
  3. mezi uživateli mohou být pro každý den určeny odlišné otázky, avšak ze stejné databáze. Každý uživatel, který se účastní všech dní soutěže, bude mít stejné otázky jako ostatní uživatelé. Viz výše uvedený modelový příklad.
  4. Uživatel má právo využít jedné z námi definovaných odpovědí. Správná je vždy a pouze jedna odpověď.
  5. Na zodpovězení otázky je vždy udán jiný časový interval. Pokud uživatel nezodpoví správně nebo nestihne odpovědět v daný čas, bude mu odpověď automaticky označena jako nesprávná.
  6. uživatel bere účastní na hře na vědomí, že má využívat ke hře stolní počítač a wifi připojení, protože mobilní data nebo nestálé připojení může mít za následek pomalé načtení stránky, čímž může uživateli dojít časový interval k zodpovězení otázky. V tomto případě není možné hru ani účast reklamovat, protože se jedná o událost, kterou provozovatel nemůže ovlivnit.
  7. V případě, že má uživatel podezření na chybu provozovatele ve věci vyhodnocení otázky, může kontaktovat podporu a ta zajistí před uzavřením a vyplacením soutěže reklamaci. Body se následně opravou uživatelům opraví.
  8. po ukončení soutěže, kdy jsou zodpovězeny všechny otázky z databáze, mohou uživatelé do 7 dnů podat případné reklamace.
  9. do 10 dnů od ukončení soutěže se provozovatel zavazuje vyplatit či odeslat výhry výhercům uvedených v žebříčku této hry, pokud nebylo uvedeno jinak.
  10. Není dovoleno hrát jedné osobě na více účtech nebo používat jednu IP adresu pro několik účtů účastnících se této soutěže. V případě porušení může být účet diskvalifikován ze soutěže.